Opleiding Vitaliteitscoach

Word een expert in het coachen van vitaliteit, veerkracht en welzijn

Het doel van de opleiding Vitaliteitscoach is om professionals op te leiden tot deskundige coaches die werknemers, zelfstandigen en leidinggevenden kunnen ondersteunen bij het verbeteren van hun vitaliteit en welzijn. Aan het einde van de opleiding kun je op basis van een breed fundament van theoretische kennis en praktische vaardigheden mensen individueel begeleiden op het gebied van vitaliteit, gezondheid en welzijn. Zo ben je in staat om niet alleen het individu te ondersteunen maar ook een team, afdeling of organisatie te helpen bij het verduurzamen van inzetbaarheid, vitaliteit en werkprestatie.

Het programma bestaat uit 11 modules gebaseerd op de 7 pijlers voor Vitaliteit. 

De opleiding duurt 8 maanden en bestaat uit 11 lesdagen van elk 4 uur.

De investering voor de opleiding bedraagt € 3.500 exclusief btw.

De opleiding Vitaliteitscoach is speciaal ontworpen voor professionals die geïnteresseerd zijn in het begeleiden en coachen van mensen en organisaties op het gebied van vitaliteit en welzijn. Of je nu een coach, HR-medewerker, leidinggevende, gezondheidszorgmedewerker of consultant bent, deze opleiding bied je de kans om de essentiële kennis, houding en vaardigheden van vitaliteitscoaching te leren van onze ervaren experts. Deze opleiding is op post-HBO niveau en vereist geen specifieke voorkennis. Wel is het aan te bevelen om deel te nemen met minimaal 1 jaar ervaring in gespreksvoering, coaching of andere vormen van begeleiding, omdat je in deze opleiding verdiepende kennis en vaardigheden opbouwt voor het voeren van gesprekken. Heb je twijfels of vragen over deelname aan de opleiding? Neem dan vrijblijvend contact op met de docent.

Programma

Module 1

Inleiding: De wetenschap en praktijk van vitaliteit.

In de eerste is er tijd om kennis te maken met je collega cursisten, de docent en het programma. Je krijgt een korte maar krachtige inleiding tot de wetenschap van vitaliteit, wat ook gelijk de routekaart van deze opleiding zal zijn, namelijk De Zeven Pijlers voor Vitaliteit. Je leert over de nieuwste kijk op vitaliteit, het belang van een integrale benadering van vitaliteit en hoe je dit kan gaan toepassen in zowel je eigen leven als dat van de mensen die je gaat begeleiden. Naast deze inhoudelijke introductie krijg je de kans om je eigen vitaliteit in kaart te brengen, je leerdoelen op maat te maken en je persoonlijk leertraject in te richten. Hierbij werken we met de werkvorm je Vitale Zelf die ook als startpunt dient voor het begeleiden van anderen.

Na deze module:

 1. Kun je uitleggen wat de wetenschappelijke definitie van vitaliteit is.
 2. Kun je uitleggen wat de Zeven Pijlers voor Vitaliteit zijn en hoe deze integraal samenhangen.
 3. Weet je hoe je de Zeven Pijlers kan meten en welke simpele vraag je per pijler kan stellen om een inschatting te maken van iemands vitaliteitscore.
 4. Heb je een persoonlijk leerplan met jouw eigen visie op het worden van een vitaliteitscoach.
 5. Ken je het programma en heb je de basis gelegd voor het succesvol doorlopen van de opleiding.

Module 2

Energie: De kern van vitaliteit.

In deze module behandelen we de centrale pijler van vitaliteit: Energie. Dit vormt de kern van vitaliteit. Je leert de essentiële wetenschap van zelfregulatie, hoe de draaikolk van stress ontstaat als mensen ontregeld raken en wat de stappen zijn naar een opwaartse spiraal van vitaliteit. In deze module ga je ook voor het eerst aan de slag met een gespreksoefening, waarin je de ander helpt zijn of haar Vitaliteitmeter in kaart te brengen. Dit model geeft direct inzicht aan mensen over hun energieniveau, wat stress is en hoe groot het risico is op overmatige stress of burn-outrisico. De Vitaliteitmeter geeft houvast voor het gehele coachings- of begeleidingstraject. Dit vormt je ankerpunt in het communiceren met andere stakeholders, bijvoorbeeld HR, leidinggevende, collega’s of familieleden.

Na deze module:

 1. Kun je met De Vitaliteitmeter uitleggen wat het verschil is tussen stress en vitaliteit, hoe burn-out tot stand komt en wat het verschil is tussen curatief, preventief en generatief coachen.
 2. Kun je zowel zelf als bij anderen de verschillende signalen van stress en vitaliteit herkennen en bespreekbaar maken.
 3. Weet je hoe de draaikolk van stress ontstaat en hoe je deze kan doorbreken met verschillende technieken zoals mindfulness en lichaamsbewustzijn.
 4. Herken je jouw eigen energiezone beter en kun jij jezelf bewust reguleren tijdens coachende gespreksvoering.
 5. Heb je een basisvaardigheid om de vier stappen naar de Opwaartse Spiraal van Vitaliteit te begeleiden.

Module 3

Lichaam: Het belang van leefritme.

In deze module leer je over de centrale rol van het lichaam in vitaliteit. Je leert over de 5 belangrijkste ritmes waaruit een volwaardig en vitaal leefritme is opgebouwd: slaap, voeding, beweging, (ont)spanning en ademhaling. Per ritme leer je welke kleine interventies de grootste impact maken. In deze module behandelen we ook de essentie van duurzame gedragsverandering op het gebied van leefstijl. In de gespreksvoering leer je om op respectvolle wijze lichaam en leefstijl bespreekbaar te maken. Ook krijg je een handig stappenplan om anderen te begeleiden in het opstellen van een haalbaar actieplan voor stapsgewijze gedragsverandering. Hierbij leer je ook waarom snelle gedragsverandering vaak onstabiel is, met hoge kans op terugval, hoe duurzame verandering echt tot stand komt dankzij positieve bekrachtiging van gedrag.

Na deze module:

 1. Heb je essentiële inzichten in de 5 bioritmes waar een vitaal leefritme uit voortkomt: slaap, voeding, beweging, ontspanning en ademhaling.
 2. Weet je hoe deze 5 ritmes samenhangen met energie, stress en vitaliteit gedurende de periode van een dag, week, maand en jaar.
 3. Kun je leefstijl op respectvolle wijze bespreekbaar maken en helpen om hier motiverende doelen in te stellen.
 4. Weet je waarom zelfhulp op leefstijlgebied vaak faalt door negatieve bekrachtiging en hoe je duurzaam verandert via positieve bekrachtiging.
 5. Weet je ook wanneer het verstandig is om door te verwijzen naar medisch (of andere) specialisten bij specifieke problematiek.

Module 4

Cognitie: Mentale flexibiliteit en focus.

In deze module staat de mentale wereld centraal. Voortbouwen op de volgende module ontdek je hoe mentale modellen het absolute fundament vormen van gedragspatronen. In het werken aan leefstijl en andere thema’s rondom stress of vitaliteit, komen gedragspatronen bijna altijd aan bod. In deze module leer je met een krachtig model de patronen van jezelf en cliënten in kaart te brengen. Naast het bewust maken van onbewuste patronen leer je in de gespreksvorm van deze module een techniek om het veranderproces verder te verdiepen en ondersteunen. Je leert ook om de zelfregulerende vermogens van anderen te vergroten via cognitieve oefeningen waarmee cognitieve focus en flexibiliteit (zoals task-switching) worden ontwikkeld.

Na deze module:

 1. Heb je een mentale landkaart om moeilijk tastbare denkprocessen tastbaar te maken met mensen die je begeleidt.
 2. Heb je inzicht hebben in de essentie van mentale modellen, overtuigingen en hoe deze percepties beïnvloeden.
 3. Weet je hoe denk- en gedragspatronen in stand worden gehouden en hoe deze duurzaam veranderen.
 4. Kun je verdiepend coachen op het niveau van mentale modellen en overtuigingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van leefstijlveranderingen.
 5. Heb je basisvaardigheid in het begeleiden van anderen om hun cognitieve vermogens en zelfregulatie te versterken.

Module 5

Emotie: Brandstof voor de opwaartse spiraal.

In deze module leer je over negatieve en positieve emoties. De nadruk ligt op het inzetten van positieve emoties bij het tot stand brengen van de Opwaartse Spiraal. Dit is een belangrijk kantelpunt gedurende de opleiding omdat emotie zowel een persoonlijke als relationele dimensie heeft. Je leert anderen te begeleiden bij het herkennen, identificeren, ervaren en reguleren van emoties. In de gespreksvormen staat het volgen van emoties centraal, het opmerken van korte, spontane ‘glimpen’ van positieve emotie en hoe je hier op aanhaakt als coach om tijdens coachingsessies aan de Opwaartse Spiraal te bouwen. Daarnaast leer je constructief om te gaan met negatieve emoties die een sterke relatie hebben met chronische stress, namelijk angst, verdriet en boosheid. Aan het eind van deze module zul je nog beter begrijpen hoe de pijlers tot zover met elkaar samenhangen en waarom emotie een hefboom is in het werken met alle andere pijlers.

Na deze module:

 1. Kun je jezelf en anderen begeleiden in de vier HIER-&-NU stappen van emotieregulatie: Herkennen, Identificeren, Ervaren en reguleren.
 2. Heb je meer inzicht in de aard van emoties en de relatie van emotie met alle andere pijlers.
 3. Weet je waarom positieve emotie de sleutel is naar de Opwaartse Spiraal en hoe je hier tijdens gesprekken gebruik van maakt.
 4. Zie je in gesprekken sneller wat er emotioneel speelt bij de ander en kun je hier respectvol contact mee maken.
 5. Heb je een veilige en constructieve werkvorm om negatieve emoties te verkennen in relatie tot stress, gebalanceerd met positieve hulpbronnen.

Module 6

Identiteit: Psychosociale volwassenheid.

In deze module richt we ons op het proces van identiteit en zelfontwikkeling, met de nadruk op het ontwikkelproces van volwassenen. We gaan de theorie en technieken uit vorige modules combineren en inzetten om het grotere plaatje van de persoonlijkheid te begrijpen. Je leert de relatie tussen identiteit en de voorgaande pijlers (lichaam, cognitie en emotie), met name hoe identiteit een cruciale rol speelt in het in stand houden van gedragspatronen. Naast het werken met positieve kanten van de identiteit leer je een krachtige methodiek om aan de slag te gaan met belemmerende aspecten binnen de identiteit. De stappen uit deze methoden kun je ook afzonderlijk inzetten bij onder meer talentontwikkeling, loopbaanontwikkeling en jobcrafting.

Na deze module:

 1. Heb je een unieke en diepgaande kijk op identiteit, vorming en volwassenwording gedurende de levensloop.
 2. Weet je waarom identiteit de sleutel is naar duurzame gedragsverandering, vitaliteit en burn-outpreventie.
 3. Kun je pijlers beginnen te combineren in het werken met identiteit en positieve aspecten van de identiteit bekrachtigen.
 4. Kun je jouw vaardigheden voor coachende gespreksvoering doorlopend blijven verdiepen met een werkvorm waarin je zowel je eigen als andermans identiteit kan onderzoeken en ontwikkelen.
 5. Heb je een krachtige werkvorm die je in kan zetten bij verschillende soorten thema’s zoals zingeving, loopbaanontwikkeling, levensfasen, inspiratie, talenten, krachten en meer.

Module 7

Interactie: Hoge kwaliteit relaties.

In deze module verbreden we van het individu naar interactie en staat het belang van interacties centraal in het omgaan met stress, het versterken van veerkracht en opbouwen van de Opwaartse Spiraal van Vitaliteit. Je leert hoe interactieve regulatie onlosmakelijk verbonden is met de verschillende vormen van zelfregulatie waar de vorige modules over gingen. De nadruk in deze module ligt op het uitbouwen van positieve relaties met verbindende communicatie en het aangaan van uitdagende interacties. Denk hierbij aan situaties waarin grenzen moeten worden aangegeven of waarin (sociale) risico’s worden genomen, zoals een sollicitatie, promotie of nieuwe stap binnen een team.

Na deze module:

 1. Weet je het verschil en de relatie tussen interactieve regulatie en zelfregulatie.
 2. Heb je inzicht in de twee fundamentele krachten in relaties, verbinding (integratie) en autonomie (differentiatie).
 3. Kun je anderen bewust helpen reguleren vanuit jouw houding inde interactie en communicatie met hen.
 4. Kun je mensen begeleiden bij het versterken van positieve relaties en omgevingen.
 5. Kun je mensen begeleiden in het aangaan en overwinnen van gezonde (sociale) uitdagingen die hun veerkracht vergroten.

Module 8

Tijd: Werkdruk transformeren in werkflow.

In deze module en laatste van deze Zeven Pijlers richten we ons op zowel de oppervlakte als diepte van tijd. De diepere laag van tijd gaat over welbestede tijd, zingeving en voldoening tijdens de levensloop. Je leert hoe je mensen kan begeleiden in het verbinden van hun dagelijkse bezigheden met iets groters in hun leven. Dit maakt de cirkel rond met de eerste pijler waarin je mensen hebt leren begeleiden een visie te vormen op hun Vitale Zelf. In deze pijler leer je alle voorgaande kennis en vaardigheden in te zetten en integreren met jouw eigen unieke manier van werken met mensen. Vervolgens gaan we ook aan de slag met de oppervlakte van tijd, namelijk timemanagement. Je leert een krachtige toolbox te gebruiken met bewezen technieken. De nadruk ligt hierbij op het belang van tijdsgrenzen, bepalen wat écht belangrijk is tijdens een werkdag en op tijd stoppen wanneer het ‘goed genoeg’ is.

Na deze module:

 1. Kun je mensen begeleiden in het ontwikkelen van meer zingeving, op basis van iets groters dat past bij hun eigen wereldbeeld.
 2. Heb je een krachtige effectiviteitsmethodiek om hogere en lagere doelen op te stellen en verbinden met elkaar.
 3. Schakel je met gemak tussen verschillende timemanagement tools die eigen regie versterken en efficiënte vergroten.
 4. Weet je nog beter hoe de pijlers onderling samenhangen en hoe je elke pijler kan inzetten in het werken met andere pijlers.
 5. Voel je (nog) meer zelfvertrouwen, authenticiteit en creativiteit in het coachen of begeleiden van anderen.

Module 9

Meten: vitaliteit meetbaar maken.

In de module over meten leer je hoe je data kunt gebruiken om inzicht te krijgen in het welzijn van mensen. We vergroten je capaciteit in het gebruiken van metingen en hoe je hierbij systemisch kan denken, analyseren en interveniëren op de belangrijkste thema’s. Zo kun je als vitaliteitscoach onderbouwde interventies aanbieden aan cliënten of ‘interne klanten’ binnen de organisatie. Je leert hierbij over de meest betrouwbare meetinstrumenten en cutting-edge methodieken zoals het Job Demands-Resources model, de Burn-out Assessment Tool en het Preventief Medisch Onderzoek. Jouw kennis en ervaring hiermee geeft je veel toegevoegde waarde in het werken met mensen binnen teams, afdelingen of zelfs hele organisaties.

Na deze module:

 1. Weet je de essentie achter het meten van vitaliteit en hoe je dit inzet bij het begin, verloop en einde van een coachingstraject.
 2. Kun je systemisch kijken naar en bijdragen aan het proces van meten, analyseren en interveniëren.
 3. Weet  je hoe je als vitaliteitscoach aan kan sluiten bij de daadwerkelijke behoefte van de organisatie en haar mensen.
 4. Ben je bekend met meetinstrumenten en methodieken zoals het JD-R model, de BAT vragenlijst en een PMO vragenlijst.
 5. Sta je sterker in (advies)gesprekken met verschillende stakeholders binnen organisaties, afdelingen of teams.

Module 10

Positionering: aan de slag als vitaliteitscoach.

In de module over het positioneren van jezelf als vitaliteitscoach op de zakelijke markt leer je wat er nodig is om een succesvolle coach te worden en hoe je dit aanpakt. Of je nu binnen een organisatie of als zelfstandige aan de slag gaat, het begint met het identificeren van je doelgroep en het ontwikkelen van een heldere boodschap die aansluit op de behoeften van deze doelgroep en eventuele andere stakeholders (binnen organisaties). Je leert jezelf te presenteren in gesprekken en op verschillende platforms zoals sociale media of netwerkevenementen. Je krijgt bewezen tips en tricks van senior coaches, constructieve feedback van medecursisten en hulp van docenten om jezelf professioneel neer te zetten. Ook besteden we aandacht aan het inschakelen van andere interventies of partners zodat je grotere vraagstukken van bijvoorbeeld teams of organisaties in samenwerking met andere specialisten kan aanpakken.

Na deze module:

 1. Ken je jouw primaire doelgroep en hun behoeften, zodat je een heldere boodschap kan uitzenden en verder ontwikkelen.
 2. Heb je een strategie voor zelfpresentatie aan interne stakeholders of extern op verschillende platforms en evenementen.
 3. Heb je praktische tips en tools om jezelf als vitaliteitscoach te onderscheiden en jouw diensten te promoten.
 4. Kun je op basis van constructieve feedback jezelf verder te ontwikkelen als professional.
 5. Weet je hoe je jouw aanbod, netwerk, zichtbaarheid, acquisitie en positionering doorlopend kan blijven versterken.

Module 11

Afronding: integratie en examen.

In de afsluitende module krijg je hulp en tijd om alle voorgaande modules te integreren en ga je een examen afleggen om je voortgang in vaardigheden en kennis te meten. Een deel van het examen zal schriftelijk zijn en een deel in de vorm van een gesprek waarin je kernvaardigheden kan demonstreren. Op basis hiervan krijg je constructieve feedback en acties voor je verdere ontwikkeling als vitaliteitscoach na deze opleiding. Hierbij krijg je waardevolle tips van de docent in het professionaliseren van jezelf als coach en het belang van intervisie, supervisie en onderdeel zijn van een community. Naast deze onderdelen is er tijd voor openstaande vragen, een terugblik op de gehele opleiding en natuurlijk het vieren van de afronding.

Na deze module:

 1. Zie je het grotere geheel van de opleiding, de samenhang tussen alle modules en hoe je hier gebruik van kan blijven maken.
 2. Heb je jouw opgedane kennis en ervaring getoetst, zodat je precies weet waar je staat en wat je vervolgstap wordt na de opleiding.
 3. Kun je zelfstandig een volledig coachings- of begeleidingstraject faciliteren voor jouw doelgroep.
 4. Weet je hoe jij verder gaat bouwen aan jouw carrière als coach, of dit nu binnen een organisatie of zelfstandig is.
 5. Heb je een begin gemaakt met een netwerk van collega coaches voor intervisie en ben je ingetreden tot de NEV-community.

Stuur mij de gratis opleidingsbrochure

Wilt u meer weten over de opleiding? Vraag dan hier de gratis opleidingsbrochure aan. We versturen deze graag naar uw e-mail. Wij kijken ernaar uit om u te helpen bij het nemen van een belangrijke stap in uw academische en professionele reis.

Meer informatie opvragen over opleiding

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.