Opleiding Vitaliteitscoach
Word een expert in het coachen van vitaliteit, veerkracht en welzijn
Het doel van de opleiding Vitaliteitscoach is om professionals op te leiden tot deskundige coaches die werknemers, zelfstandigen en leidinggevenden kunnen ondersteunen bij het verbeteren van hun vitaliteit en welzijn. Aan het einde van de opleiding kun je op basis van een breed fundament van theoretische kennis en praktische vaardigheden mensen individueel begeleiden op het gebied van vitaliteit, gezondheid en welzijn. Zo ben je in staat om niet alleen het individu te ondersteunen maar ook een team, afdeling of organisatie te helpen bij het verduurzamen van inzetbaarheid, vitaliteit en werkprestatie.

In het kort

11 lesdagen in 3 maanden
Begindatum: 2 april 2024
Locatie: Amsterdam
3.500 ex btw

Geschikt voor

De opleiding Vitaliteitscoach is speciaal ontworpen voor professionals die geïnteresseerd zijn in het begeleiden en coachen van mensen en organisaties op het gebied van vitaliteit en welzijn. Of je nu een coach, HR-medewerker, leidinggevende, gezondheidszorgmedewerker of consultant bent, deze opleiding bied je de kans om de essentiële kennis, houding en vaardigheden van vitaliteitscoaching te leren van onze ervaren experts.

Deze opleiding is op post-HBO niveau en vereist geen specifieke voorkennis. Wel is het aan te bevelen om deel te nemen met minimaal 1 jaar ervaring in gespreksvoering, coaching of andere vormen van begeleiding, omdat je in deze opleiding verdiepende kennis en vaardigheden opbouwt voor het voeren van gesprekken. 

Heb je twijfels of vragen over deelname aan de opleiding? Download de gratis opleidingsbrochure voor uitgebreide informatie.

Trainingswijze en criteria

De opleiding duurt 3 maanden en bestaat uit 11 lesdagen van elk 4 uur, zodat je niet overladen wordt met informatie en de lesstof stapsgewijs kunt opnemen. Tijdens deze lesdagen kom je klassikaal samen met andere cursisten om aan de slag te gaan met de modules. 

Tijdens lesdagen worden verschillende werkvormen ingezet om een actieve en afwisselende leeromgeving te creëren. Naast college is er meer dan genoeg tijd voor oefening van praktische vaardigheden, waaronder essentiële gespreksvaardigheden die nodig zijn bij het coachen op vitaliteit.

Na elke lesdag volgt er een online supervisie van 1,5 uur. Je krijgt hierbij coaching op het integreren van de lesstof, tijd om vragen te stellen en een extra oefenmoment van de vaardigheden. 

Buiten de lesdagen en online supervisie moedigt de docent aan om met een buddy uit de groep regelmatig te oefenen met elkaar. Hoewel dit niet verplicht is voor het afronden van de opleiding, boeken cursisten die hier optimaal gebruik van maken de grootste vooruitgang tijdens de opleiding. Ook helpt dit bij het ontwikkelen van intervisievaardigheden.

Investering en materialen

De investering voor de opleiding bedraagt € 3.500 exclusief btw. Naast het gehele bovengenoemde programma (exclusief eventuele extra supervisie) zijn hierbij de volgende materialen inbegrepen:

Startdatum en lesdagen

De opleiding start op dinsdag 2 april 2024. Hieronder vind je een overzicht van alle lesdagen. Supervisiemomenten zullen worden ingepland aan het eind van de eerste lesdag.

  Groep 1 Groep 2
Lesdag 1 2 april 1 oktober
Lesdag 2 9 april 8 oktober
Lesdag 3 16 april 15 oktober
Lesdag 4 23 april 22 oktober
Lesdag 5 30 april 29 oktober
Lesdag 6 7 mei 5 november
Lesdag 7 14 mei 12 november
Lesdag 8 21 mei 19 nov
Lesdag 9 28 mei 26 nov
Lesdag 10 4 juni 3 dec
Lesdag 11 11 juni 10 dec

Modules en inhoud

Tijdens elke lesdag behandelt de docent één module uit het programma. Hieronder staat in het kort de inhoud per module.

In de eerste is er tijd om kennis te maken met je collega cursisten, de docent en het programma. Je krijgt een korte maar krachtige inleiding tot de wetenschap van vitaliteit, wat ook gelijk de routekaart van deze opleiding zal zijn, namelijk De Zeven Pijlers voor Vitaliteit. Je leert over de nieuwste kijk op vitaliteit, het belang van een integrale benadering van vitaliteit en hoe je dit kan gaan toepassen in zowel je eigen leven als dat van de mensen die je gaat begeleiden. Naast deze inhoudelijke introductie krijg je de kans om je eigen vitaliteit in kaart te brengen, je leerdoelen op maat te maken en je persoonlijk leertraject in te richten. Hierbij werken we met de werkvorm je Vitale Zelf die ook als startpunt dient voor het begeleiden van anderen.

In deze module behandelen we de centrale pijler van vitaliteit: Energie. Dit vormt de kern van vitaliteit. Je leert de essentiële wetenschap van zelfregulatie, hoe de draaikolk van stress ontstaat als mensen ontregeld raken en wat de stappen zijn naar een opwaartse spiraal van vitaliteit. In deze module ga je ook voor het eerst aan de slag met een gespreksoefening, waarin je de ander helpt zijn of haar Vitaliteitmeter in kaart te brengen. Dit model geeft direct inzicht aan mensen over hun energieniveau, wat stress is en hoe groot het risico is op overmatige stress of burn-outrisico. De Vitaliteitmeter geeft houvast voor het gehele coachings- of begeleidingstraject. Dit vormt je ankerpunt in het communiceren met andere stakeholders, bijvoorbeeld HR, leidinggevende, collega’s of familieleden.

In deze module leer je over de centrale rol van het lichaam in vitaliteit. Je leert over de 5 belangrijkste ritmes waaruit een volwaardig en vitaal leefritme is opgebouwd: slaap, voeding, beweging, (ont)spanning en ademhaling. Per ritme leer je welke kleine interventies de grootste impact maken. In deze module behandelen we ook de essentie van duurzame gedragsverandering op het gebied van leefstijl. In de gespreksvoering leer je om op respectvolle wijze lichaam en leefstijl bespreekbaar te maken. Ook krijg je een handig stappenplan om anderen te begeleiden in het opstellen van een haalbaar actieplan voor stapsgewijze gedragsverandering. Hierbij leer je ook waarom snelle gedragsverandering vaak onstabiel is, met hoge kans op terugval, hoe duurzame verandering echt tot stand komt dankzij positieve bekrachtiging van gedrag.

In deze module staat de mentale wereld centraal. Voortbouwen op de volgende module ontdek je hoe mentale modellen het absolute fundament vormen van gedragspatronen. In het werken aan leefstijl en andere thema’s rondom stress of vitaliteit, komen gedragspatronen bijna altijd aan bod. In deze module leer je met een krachtig model de patronen van jezelf en cliënten in kaart te brengen. Naast het bewust maken van onbewuste patronen leer je in de gespreksvorm van deze module een techniek om het veranderproces verder te verdiepen en ondersteunen. Je leert ook om de zelfregulerende vermogens van anderen te vergroten via cognitieve oefeningen waarmee cognitieve focus en flexibiliteit (zoals task-switching) worden ontwikkeld.

In deze module leer je over negatieve en positieve emoties. De nadruk ligt op het inzetten van positieve emoties bij het tot stand brengen van de Opwaartse Spiraal. Dit is een belangrijk kantelpunt gedurende de opleiding omdat emotie zowel een persoonlijke als relationele dimensie heeft. Je leert anderen te begeleiden bij het herkennen, identificeren, ervaren en reguleren van emoties. In de gespreksvormen staat het volgen van emoties centraal, het opmerken van korte, spontane ‘glimpen’ van positieve emotie en hoe je hier op aanhaakt als coach om tijdens coachingsessies aan de Opwaartse Spiraal te bouwen. Daarnaast leer je constructief om te gaan met negatieve emoties die een sterke relatie hebben met chronische stress, namelijk angst, verdriet en boosheid. Aan het eind van deze module zul je nog beter begrijpen hoe de pijlers tot zover met elkaar samenhangen en waarom emotie een hefboom is in het werken met alle andere pijlers.

In deze module richt we ons op het proces van identiteit en zelfontwikkeling, met de nadruk op het ontwikkelproces van volwassenen. We gaan de theorie en technieken uit vorige modules combineren en inzetten om het grotere plaatje van de persoonlijkheid te begrijpen. Je leert de relatie tussen identiteit en de voorgaande pijlers (lichaam, cognitie en emotie), met name hoe identiteit een cruciale rol speelt in het in stand houden van gedragspatronen. Naast het werken met positieve kanten van de identiteit leer je een krachtige methodiek om aan de slag te gaan met belemmerende aspecten binnen de identiteit. De stappen uit deze methoden kun je ook afzonderlijk inzetten bij onder meer talentontwikkeling, loopbaanontwikkeling en jobcrafting.

In deze module verbreden we van het individu naar interactie en staat het belang van interacties centraal in het omgaan met stress, het versterken van veerkracht en opbouwen van de Opwaartse Spiraal van Vitaliteit. Je leert hoe interactieve regulatie onlosmakelijk verbonden is met de verschillende vormen van zelfregulatie waar de vorige modules over gingen. De nadruk in deze module ligt op het uitbouwen van positieve relaties met verbindende communicatie en het aangaan van uitdagende interacties. Denk hierbij aan situaties waarin grenzen moeten worden aangegeven of waarin (sociale) risico’s worden genomen, zoals een sollicitatie, promotie of nieuwe stap binnen een team.

In deze module en laatste van deze Zeven Pijlers richten we ons op zowel de oppervlakte als diepte van tijd. De diepere laag van tijd gaat over welbestede tijd, zingeving en voldoening tijdens de levensloop. Je leert hoe je mensen kan begeleiden in het verbinden van hun dagelijkse bezigheden met iets groters in hun leven. Dit maakt de cirkel rond met de eerste pijler waarin je mensen hebt leren begeleiden een visie te vormen op hun Vitale Zelf. In deze pijler leer je alle voorgaande kennis en vaardigheden in te zetten en integreren met jouw eigen unieke manier van werken met mensen. Vervolgens gaan we ook aan de slag met de oppervlakte van tijd, namelijk timemanagement. Je leert een krachtige toolbox te gebruiken met bewezen technieken. De nadruk ligt hierbij op het belang van tijdsgrenzen, bepalen wat écht belangrijk is tijdens een werkdag en op tijd stoppen wanneer het ‘goed genoeg’ is.

In de module over meten leer je hoe je data kunt gebruiken om inzicht te krijgen in het welzijn van mensen. We vergroten je capaciteit in het gebruiken van metingen en hoe je hierbij systemisch kan denken, analyseren en interveniëren op de belangrijkste thema’s. Zo kun je als vitaliteitscoach onderbouwde interventies aanbieden aan cliënten of ‘interne klanten’ binnen de organisatie. Je leert hierbij over de meest betrouwbare meetinstrumenten en cutting-edge methodieken zoals het Job Demands-Resources model, de Burn-out Assessment Tool en het Preventief Medisch Onderzoek. Jouw kennis en ervaring hiermee geeft je veel toegevoegde waarde in het werken met mensen binnen teams, afdelingen of zelfs hele organisaties.

In de module over het positioneren van jezelf als vitaliteitscoach op de zakelijke markt leer je wat er nodig is om een succesvolle coach te worden en hoe je dit aanpakt. Of je nu binnen een organisatie of als zelfstandige aan de slag gaat, het begint met het identificeren van je doelgroep en het ontwikkelen van een heldere boodschap die aansluit op de behoeften van deze doelgroep en eventuele andere stakeholders (binnen organisaties). Je leert jezelf te presenteren in gesprekken en op verschillende platforms zoals sociale media of netwerkevenementen. Je krijgt bewezen tips en tricks van senior coaches, constructieve feedback van medecursisten en hulp van docenten om jezelf professioneel neer te zetten. Ook besteden we aandacht aan het inschakelen van andere interventies of partners zodat je grotere vraagstukken van bijvoorbeeld teams of organisaties in samenwerking met andere specialisten kan aanpakken.

In de afsluitende module krijg je hulp en tijd om alle voorgaande modules te integreren en ga je een examen afleggen om je voortgang in vaardigheden en kennis te meten. Een deel van het examen zal schriftelijk zijn en een deel in de vorm van een gesprek waarin je kernvaardigheden kan demonstreren. Op basis hiervan krijg je constructieve feedback en acties voor je verdere ontwikkeling als vitaliteitscoach na deze opleiding. Hierbij krijg je waardevolle tips van de docent in het professionaliseren van jezelf als coach en het belang van intervisie, supervisie en onderdeel zijn van een community. Naast deze onderdelen is er tijd voor openstaande vragen, een terugblik op de gehele opleiding en natuurlijk het vieren van de afronding.

Onze docenten

Deze opleiding wordt gegeven door onze experts die een bevlogen en inhoudelijk sterke opleiding neerzetten. Naast onze vaste docenten werken we met ervaren gastdocenten die hun expertise delen binnen modules. Tijdens een kennismakingsgesprek vertellen onze docenten je graag alles over de opleiding en kun jij al je vragen stellen om een goed beeld te krijgen.

Al onze docenten zijn NOBCO gecertificeerd omdat ze waarde hechten aan kwaliteit en ze zichzelf willen blijven ontwikkelen. NOBCO stimuleert dit doorlopend met tal van activiteiten, intervisie, online webinars en praktische handvatten. Ze stelt echter ook harde eisen aan de docenten en coaches die zich aansluiten.

Stuur mij de gratis opleidingsbrochure

Wil je meer weten over de opleiding? Vraag dan hier de gratis opleidingsbrochure aan. We versturen deze graag naar je per mail. Wij kijken ernaar uit om je te helpen bij het nemen van een belangrijke stap in jouw professionele én persoonlijke reis op het gebied van vitaliteit.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Haal de opleiding of workshop in huis

Bij de NEV Academy bieden we niet alleen onze opleidingen en workshops aan op onze locaties, maar we bieden ook de mogelijkheid om deze incompany te volgen. Dit betekent dat we de opleiding/workshop bij u op locatie kunnen verzorgen, met een programma dat specifiek is afgestemd op de behoeften en wensen van uw organisatie.

We begrijpen dat elke organisatie uniek is en zijn eigen uitdagingen heeft, daarom bieden we maatwerkoplossingen aan die passen bij uw specifieke situatie. Samen met u zullen we de inhoud van het programma bespreken en zorgen voor een naadloze integratie met uw bedrijfsdoelstellingen. Onze trainers hebben jarenlange ervaring in de branche en kunnen het programma aanpassen aan de specifieke behoeften van uw organisatie.

Door een incompany opleiding of workshop te volgen, profiteert u niet alleen van de voordelen van een op maat gemaakt programma, maar ook van de kostenbesparingen die gepaard gaan met het verzorgen van de training op uw eigen locatie. Bovendien biedt het de mogelijkheid om HR functionarissen en medewerkers te trainen zonder dat ze tijd hoeven te besteden aan reizen, binnen de context van hun eigen baan en personeel uitdagingen. 

Neem contact met ons op om te bespreken hoe we een incompany opleiding of workshop kunnen ontwerpen die past bij uw organisatie en uw doelen. We zullen samenwerken om een programma te ontwikkelen dat niet alleen aan uw behoeften voldoet, maar ook zorgt voor een maximale impact en waarde.

Stuur mij de gratis opleidingsbrochure

Wilt u meer weten over de opleiding? Vraag dan hier de gratis opleidingsbrochure aan. We versturen deze graag naar uw e-mail. Wij kijken ernaar uit om u te helpen bij het nemen van een belangrijke stap in uw academische en professionele reis.

Meer informatie opvragen over opleiding

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.